Bjørnbækvej 54, Ørum
9320 Hjallerup
Telefon 98 28 15 00

Vejhøvlen

Få en fast aftale med vedligeholdelse af grusvejen

Husk, det er altid billigere at løbende vedligeholde en grusvej og dermed undgå større reperationer

I sommerhusområder er det en god idé med en fast aftale om vedligeholdelse, så der altid er en god vej at køre på for både sommerhusejere og turister

Vejhøvlen har følgende funktioner:
Foran løsnes gruset/jorden - i midten afrettes der - bagerst rives der. Dette bevirker, at der ikke skal køres frem og tilbage mange gange, som ved andre former for vedligeholdelse af veje.

Ny belægning:
Indhent tilbud, hvis der skal ny belægning på vejen. Vi sørger for udlægning af grus og den videre vedligeholdelse til timepris, fast pris pr. løbende meter, eller som en fast aftalt pris pr. høvling

 

 

Grundejerforeningen Hou By Syd siger:

Ørum Maskinstations Vejhølv har vedligeholdt vores vejnet de sidste 6 år.

Grundejerforeningen Hou By Syd har ca. 10 km.veje, hvor der er 400 sommerhuse, hvoraf mange er med udlejning,og 10% er fastboende ejer.
Vores veje er derfor meget belastet, men med samarbejde med Vejhøvlen har vi meget fine veje, hvor der bliver lagt knust asfalt (der ikke støver) på efter aftale med Knud Hjermitslev, der er meget omsorgsfuld med arbejdet. Grundejerforeningen har ry for at være den forening i området, der har de bedste veje, ud af 52 foreninger. Tag en tur i vores område og få syn for sagen.
​Hou By Syd kan kun give Ørum Maskinstations Vejhøvl de bedste anbefalinger.

På foreningens vegne
Anker Frydkjær
Formand