Bjørnbækvej 54, Ørum
9320 Hjallerup
Telefon 98 28 15 00

Ørum Maskinstations historie

Ørum maskinstation blev grundlagt allerede i 1956 af Knud Nielsen.

Knud startede maskinstationen med en ny Major Diesel, en 2-furet Fraugde plov, en 27-tands harve og en Goliath staldgødningsspreder.

De første 10 år drev Knud maskinstationen fra sit eget hjem, men da han i 1965 blev gift med Else, byggede de et parcelhus i Ørum med tilhørende garage til maskinerne.

Herefter var Else med i forretningen, hun overtog pasning af telefon og regnskab.

Else og Knud fik 2 sønner og en datter.

I 1995 blev Ørum Maskinstation overtaget af sønnerne:

Per Nielsen, Aut. kloakmester
Daglig leder af entreprenørafdelingen

Ole Nielsen, Landbrugsmaskinsmed
Daglig leder af landbrugsafdelingen

Der er sket meget på maskinstationsfronten i de mange år, og i dag fremstår Ørum Maskinstation som en moderne maskinstation med en stor maskinpark.

Der er mulighed for at få udført næsten alle former for landbrugsarbejde, entreprenør- og kloakarbejde af vores dygtige og engagerede medarbejdere.